c r e d i t s

photo . Erika Vergineli
styling . Nanda Sansone
video . Vladimiro Leopoldo